Artikelen door Robert van 't Zelfde

, , ,

BINNENVAART, SOLVENT YELLOW EN NAHEFFING VAN ACCIJNS: DE ZOVEELSTE TUSSENSTAND

Op grond van artikel 66, eerste lid, Wet op de accijns (WA) wordt vrijstelling van accijns verleend indien gasolie wordt gebruikt voor de aandrijving van schepen en er wordt voldaan aan de bij algemene maatregel van bestuur (amvb) te stellen voorwaarden. De amvb waarin de betreffende voorwaarden staan, is het Uitvoeringsbesluit accijns, in het bijzonder […]

, , , ,

STUDENTENHUISVESTING NABIJ SCHIPHOL: MINISTER IS BELANGHEBBENDE EN DOET NIEUWE AMSTELVEENSE STUDENTENCAMPUS IN PROCEDURE BIJ DE RAAD VAN STATE IN DE PRULLENBAK BELANDEN

Gisteren (18 mei 2022) deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) uitspraak (https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131217/202105458-1-r1-en-202105523-1-r1/) over het bestemmingsplan Uilenstede-Kronenburg van de gemeenteraad van Amstelveen. Dit plan maakt(e) 2.500 studentenwoningen en 1.580 kamers voor extended stay  mogelijk door de transformatie van leegstaande kantoren. De gemeente Amstelveen, betrokken projectontwikkelaars en Stichting DUWO (studentenhuisvester die eind 2020 […]

,

PROGRAMMA WONINGBOUW VAN KABINET DOOR BOUWWERELD ZEER AARZELEND ONTVANGEN

  Het kabinet gaat voor 2021 uit van een woningtekort van 279.000 woningen. In 2024 loopt dit tekort naar verwachting op naar 317.000 woningen. Vooral mensen met een middeninkomen, starters op de woningmarkt, statushouders, arbeidsmigranten en studenten komen snel in de knel door beperkt beschikbare woningen. Daarbij geldt voorts dat het beschikbare aanbod niet altijd […]

,

NAHEFFINGSAANSLAGEN ACCIJNS, SOLVENT YELLOW EN DE BINNENVAART

Het opleggen van naheffingsaanslagen accijns wegens een afwijkend gehalte Solvent Yellow Binnenvaartschepen gebruiken voor hun eigen voortstuwing doorgaans gasolie. Gasolie is een minerale olie in de zin van de Wet op de accijns. Die wet bepaalt dat ‘ter zake van de uitslag tot verbruik’ accijns is verschuldigd over minerale oliën. Van uitslag tot verbruik is […]