Richard van ’t Zelfde

Richard is gespecialiseerd in het vervoerrecht, het handelsrecht en de aangrenzende rechtsgebieden.

In zijn dagelijkse haven- en handelpraktijk behandelt Richard o.a. ladingvorderingen, bevrachtingsgeschillen, aanvaringszaken, hulpverleningszaken, wrakopruimingen, beperkingsprocedures, avarij-grosse zaken, letselschade zaken in de maritieme sfeer, geschillen onder scheepskoopovereenkomsten, werfgeschillen, etc.

Richard’s veelal internationale cliënten bestaan o.a. uit P&I, H&M en Charterer’s Liability verzekeraars, scheepseigenaren, bevrachters, crew managers, terminals, etc.

Richard startte zijn carrière als advocaat in 2001 bij Van der Wiel Advocaten te Rotterdam. In 2004 rondde hij met succes de Grotius Specialisatieopleiding Vervoerrecht af.

Richard publiceert artikelen in de vakliteratuur op het gebied van het vervoerrecht en het procesrecht. Hij was een correspondent van het tijdschrift Praktisch Procederen en co-auteur van Capita Zeerecht (Kluwer, 2004) en Aspects of Maritime Law (Kluwer International, 2008).


Opleidingen

The Edinburgh Academy

Erasmus Universiteit Rotterdam

Grotius Specialisatieopleiding Vervoerrecht


Lidmaatschappen

Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht

Nederlandse Vereniging voor Vervoerrechtadvocaten


Talen

Nederlands

Engels

Duits

Rechtsgebiedenregister

Richard staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten met de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Transport- en handelsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Richard van ’t Zelfde

Richard van ’t Zelfde

advocaat