Daan Komen

Daan treedt met name op voor rederijen en verzekeraars inzake H&M, P&I en FD&D-geschillen in zowel de zee- als binnenvaart, variërend van zaken met betrekking tot aanvaringen met schepen of kunstwerken, berging en beperkingsprocedures tot geschillen met scheepswerven. Terminaloperators, transportbedrijven, expediteurs en ladingbelanghebbenden (en hun achterliggende verzekeraars) staat hij bij inzake schade aan lading en werkmaterieel, beslagen, incasso en overige (contractuele) geschillen. Hij is gespecialiseerd in het voeren van regres.

Daan komt uit een vissersfamilie en is van jongs af vertrouwd met de scheepvaart. Hij heeft interesse in alles wat zich op, aan en in het water afspeelt. Hij is een buitenmens en oefent nog altijd graag de beroepsvisserij uit. Hij volgt zijn eigen koers en pakt zaken grondig en helder aan.

Tijdens zijn rechtenstudie heeft hij als griffier gewerkt. Na studieperiodes in Chapel Hill en Oxford is zijn passie voor het maritieme recht ontstaan. De Master Maritime & Transport Law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de basis gelegd voor zijn carrière als maritiem advocaat. Daan geeft regelmatig cursussen en draagt als arbiter van de Moot Court bij aan de Master Maritime & Transport Law. Hij is vanaf 2013 advocaat en voerde vanaf 2017 een eigen praktijk onder de naam Nautilex.


Opleidingen

Erasmus Universiteit Rotterdam

University of Oxford

University of North Carolina at Chapel Hill

Radboud Universiteit Nijmegen


Lidmaatschappen

Havenvereniging Rotterdam

Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht

Nederlandse Vereniging voor Vervoerrechtadvocaten

Marine Insurance Associates Nederland

IVR

Rechtsgebiedenregister

Daan Komen staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten met de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Transport- en handelsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Daan Komen

Daan Komen

advocaat