Scheepsbouw en scheepsreparatie

De scheepsbouw en -reparatiesector kenmerkt zich door het grote aantal partijen dat actief is binnen deze sector, met hun minstens even grote diversiteit aan diensten en producten. Ook in deze sector zijn de cliënten van Caland Advocaten ruim vertegenwoordigd.

Wij bedienen en kennen de volgende partijen:

  • Opdrachtgevers/eigenaren, financiers, werven, (onder)aannemers, toeleveranciers, ontwerpers, projectbegeleiders, quality surveyors, keurings- en certificeringsinstanties, toezichthouders, vergunningverleners, afvalinzamelaars en hun (al dan niet regres nemende) verzekeraars

Wij zijn bekend met de activiteiten in deze sector in brede zin, dat wil zeggen:

  • van scheeps(nieuw)bouw tot ombouw, van refit tot reparatie, en van innovatie tot restauratie, en alles wat daar, gewild (bijv. brandveiligheid) of ongewild (ongevallen) bij komt kijken, inclusief het (her)onderhandelen van de contracten inclusief zekerheden, het verkrijgen en/of uitwinnen van garanties en/of het effectueren van retentierechten

Omdat in deze sector veel partijen nauw moeten samenwerken, is niet alleen onze kennis van het proces als geheel, en de rol van de daaraan deelnemende partijen, van toegevoegde waarde, maar vooral ook onze procesrechtelijke kennis voorgeval het probleem niet in onderling overleg kan worden geregeld.

Hierbij kan in de voorfase worden gedacht aan het uitoefenen van retentierechten, het inroepen van eigendomsvoorbehouden, beslag, en uiteraard het uitwinnen van garanties en andere zekerheden, en vervolgens aan de procedure, voor de civiele rechter dan wel in arbitrage.