Jitteke Blussé van Oud-Alblas

Jitteke houdt zich bezig met maritiem- en binnenvaartrecht, scheepsbouw, (internationale) handelsgeschillen, verzekeringen en transport (met name over de binnenwateren, de weg en door de lucht). Dat houdt in adviseren, onderhandelen, schikken en procederen over polisdekking, regres, schade en ongevallen, en contracten. Jitteke’s zaakgevers zijn ondernemers, verzekeraars, makelaars, experts en correspondenten in binnen- en buitenland, met wie zij ook in het Engels, Duits en Frans communiceert. Ze heeft brede ervaring met maritieme ongevallen, zoals aanvaringen, hulpverlening, en averij grosse en (bijzondere) procedures, zoals beperking en renvooi.

Het gaat Jitteke om grondige fact finding, kennis van zaken (procedureel en inhoudelijk), goede confraternele verhoudingen, constructieve oplossingen en een heldere en open benadering van zowel de cliënt als de wederpartij en de rechter, dit alles als het even kan in een opgewekte sfeer. Haar speciale belangstelling voor al hetgeen met scheepvaart en scheepsbouw van doen heeft, is een familietraditie.

Jitteke behandelde diverse belangwekkende zaken, waaronder de zaak “Annette / Linda” (aansprakelijkheid classificatiebureaus), de zaak “Acturus” (doorbreking beperkingslimiet),  de zaak “Pacelli” (verzekering van derden en samenloop van casco- en aanbouwverzekering), en de zaak “Liberté-Maike” (aansprakelijkheid vaarwegbeheerder voor sluiten brug).

Na haar studie werkte Jitteke enige tijd als griffier in kort geding. Haar ervaring in de maritieme (casco en P&I) en de verzekeringspraktijk deed zij op bij NautaDutilh. Zij voegde daar bij Kneppelhout, waar zij tot en met 2018 partner was, de nodige ervaring op het gebied van (internationale) handel en logistiek aan toe. Ze voltooide in 2008 de Grotius specialisatieopleiding Vervoerrecht (cum laude) en in 2011 de Leergang Zeeverzekering aan de Erasmus Universiteit (cum laude). In 2013 rondde zij met succes de Magna Charta Leergang Verzekeringsrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk af.

Jitteke treedt intern en extern regelmatig op als docent, en houdt zich actief bezig met de opleiding van jonge advocaten, onder meer als lid van de oefenrechtbank, als docente voor studenten van de EUR (rechten) en TU (Scheepsbouw), en als docente “Bevrachting in de Binnenvaart” bij InHolland.

Jitteke is lid van diverse voor haar praktijk relevante verenigingen, zoals het IVR, de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrechtadvocaten, en Sociëteit Rotterdam Maritiem.

Rechtsgebiedenregister

Jitteke Blussé Van Oud-Albas staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten met de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Transport- en handelsrecht en Burgerlijk procesrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Jitteke Blussé <br />van Oud-Alblas

Jitteke Blussé
van Oud-Alblas

advocaat