Verzekering en Regres

Caland Advocaten beschikt over brede juridische en praktische kennis van het verzekeringsrecht.

Dat betreft allereerst het algemene verzekeringsrecht, waaronder leerstukken vallen zoals verzwijging, verzekeringsfraude, verjaring, renewal, subrogatie, dekkingsuitsluitingen en -beperkingen, vervalclausules en polisvoorwaarden.

Daarbij richten wij ons speciaal op de bijzondere verzekeringen van onze branche, zoals met name verzekeringen in de zee- en binnenvaart (casco en P&I, CAR/ scheepsaanbouw en -reparatie, en charterers’ liability).

Daarnaast beschikt Caland Advocaten over de nodige kennis op het gebied van verzekeringen in de (internationale) handelspraktijk, zoals goederentransport-verzekeringen, verzekeringen van (land)materiaal en property/ opstallen, alsmede de diverse in de (internationale) handel relevante aansprakelijkheidsverzekeringen, voor o.a. beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, vervoerdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen, bestuurdersaansprakelijkheid en productaansprakelijkheid.

Een groot deel van ons werk bestaat uit het voeren van regresprocedures voor de verzekeraars resp. het voeren van verweer.