Procesrecht

Alle advocaten van Caland hebben brede proceservaring.

In het bijzonder strekt ons specialisme zich uit, naast de ‘reguliere’ procedures voor de (civiele of bestuursrechtelijke) overheidsrechter, tot de volgende procesrechtelijke aangelegenheden/bijzonderheden:

 • Beslag en executie
 • (Bewijs)incidenten
 • Voorlopige voorzieningen (Kort Geding)
 • Voorlopig getuigenverhoor en voorlopig deskundigenbericht, incl. opvragen opnamen Radarketen Westerschelde
 • Geschillen over (internationale) bevoegdheid en litispendentie
 • Rijnvaartzaken (voor de Rijnrechter)
 • Arbitrages, bij o.a. NAI, UNUM (v/h TAMARA), Fenex etc
 • Beperkingsprocedures (incl. verificatie en renvooi)
 • Homologatie (bij averij grosse)
 • Bijstand bij onderzoek door de autoriteiten, zoals politie, ILenT, Onderzoeksraad voor de Veiligheid
 • Het al dan niet met externe strafrecht-specialisten verzorgen van de verdediging in geval van bestuurlijke beboeting en/of vervolging op het gebied van aanvaring of soortgelijke (scheeps)ongevallen alsmede op het gebied van overtreding van het ADN (vervoer van gevaarlijke stoffen over binnenwateren)
 • Het tuchtrecht (procedures voor de Raad voor de Scheepvaart), als
 • Het fiscaal recht daar waar het bijvoorbeeld naheffingsaanslagen en bestuurlijke boetes betreft als bedoeld in de Wet op de accijns.