Zee- en binnenvaart

Caland Advocaten is gespecialiseerd in het behandelen van (internationale) zee- en binnenvaart dossiers zoals ladingschades, geschillen onder bevrachtingsovereenkomsten, retentierecht op lading, scheeps- en bunkerbeslag, avarij-grosse, beperkingsprocedures, wrakopruiming, stuwadoorsschades, bemanningszaken, scheepsverkoop en -veilingen, etc.

Veel maritieme aangelegenheden vereisen ook kennis van het bestuurs(straf)recht. Caland Advocaten heeft de expertise in huis om cliënten ook in bestuursrechtelijke zaken bij te staan waardoor zij meent binnen de branche een breder pakket aan dienstverlening te kunnen aanbieden.