Internationale handel

Vervoer begint met handel. Internationale handel is een specifiek rechtsgebied waarvoor bijzondere regels gelden en bijzondere verdragen van toepassing kunnen zijn zoals het Weens Koopverdrag. Ook algemene voorwaarden zullen heel anders werken bij handel met een buitenlandse partij. Worden de voorwaarden niet goed van toepassing verklaard dan kan het gebeuren dat voorwaarden gaan botsen (Battle of forms) of helemaal niet gelden. De Caland advocaten zijn allen bekwaam in het behandelen van dit soort zaken.

Een bijzondere expertise is er op het gebied van de handel in tropisch fruit, maar ook in de handel in andere handelswaren en grondstoffen worden cliënten bijgestaan, zoals vlees, granen en metaal. Van toegevoegde waarde is dat de Caland advocaten bekend zijn met de bijzondere brancheorganisaties voor de verschillende handelswaren en hun arbitragecommissies.


Specifieke gebieden

Internationale koop

Food & Agri

Metaal

Koop en lease van materieel

Opslag

Distributie

Agentuur

Algemene Voorwaarden