Robert van ’t Zelfde

Nadat Robert van ’t Zelfde aan The Edinburgh Academy in Schotland zijn O-levels behaalde, studeerde hij Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf 1996 werkte hij als juridisch adviseur voor de gemeente Schiedam en Deloitte & Touche. In 2001 werd Robert in Rotterdam beëdigd als advocaat om vervolgens bij Loyens & Loeff in dienst te treden en in 2009 advocaat-partner te worden bij Rassers Advocaten te Breda. Op 1 januari 2016 verruilde Robert Breda voor Rotterdam om als partner toe te treden tot Margetson Van ‘t Zelfde Advocaten. Robert is één van de ‘founding partners’ van het op 1 januari 2019 opgerichte Caland Advocaten en is gespecialiseerd in het algemeen en bijzonder bestuursrecht en publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aspecten van vastgoed(transacties). Robert staat cliënten bij in zaken op het gebied van het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, bouwrecht en milieurecht), energierecht (onshore en offshore zon- en windparken, gaswinning) huurrecht en overige vastgoedzaken, bestuursrechtelijke en fiscale aspecten van zee- en binnenvaart inclusief zee- en binnenhavens, algemeen contractenrecht en onderwijsrecht. Hij is voorzitter van twee Raden van Toezicht in het onderwijs en is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten en van de Vereniging voor Bestuursrecht. Robert is zeer ervaren in het leidinggevend behandelen van (milieurechtelijke) rampen en incidenten en heeft als één van de weinige advocaten in Nederland in twee Grip 4 incidenten (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure, de zwaarste incidenten die we in Nederland kennen) jarenlang de direct betrokkenen / hoofdrolspelers in die incidenten civielrechtelijk, bestuurs(straf)rechtelijk, verzekeringsrechtelijk, en algemeen adviserend / leidinggevend bijgestaan.

Rechtsgebiedenregister

Robert staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten met de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Bestuursrecht, Huurrecht, Omgevingsrecht en Vastgoedrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Robert van ’t Zelfde

Robert van ’t Zelfde

advocaat