Megan Lourens

Megan is in september 2020 begonnen met de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is van plan om daarna te starten met een master privaatrecht. Haar ambitie is om later werkzaam te zijn binnen het vakgebied Aansprakelijkheid & Verzekering.

Megan is werkzaam bij Caland Advocaten sinds september 2021 en vervult de rol van administratief medewerker met veel plezier. Zij is ook in staat om allerhande juridische opdrachten uit te voeren en ook dat doet zij naar behoren en tevredenheid.

Megan is actief lid bij de studievereniging Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam en is sinds september 2022 secretaris van de Pro Bono Commissie.


Lidmaatschappen

Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam


Opleidingen

Erasmus Universiteit Rotterdam, Rechtsgeleerdheid
Universiteit Leiden, minor in American Studies


Talen

Nederlands
Engels
Duits

Megan Lourens

Megan Lourens

juridische secretaresse