Artikelen door Richard van 't Zelfde

De exclusiviteit van de aanvaringsverjaringstermijn van de artt. 8:1790 en 1793 BW en de vordering van een in een strafzaak gevoegde benadeelde partij

Titel 20 van Boek 8 BW bevat de Nederlandse wettelijke vervoerrechtelijke verjarings- en vervaltermijnen. Daar waar het ‘droge recht’ voor de reguliere onrechtmatige daadvordering in beginsel een verjaringstermijn kent van vijf jaar (art. 3:310 lid 1 BW), zijn de termijnen in Titel 20 van Boek 8 BW zeer kort. Ter illustratie noem ik enkele van […]

, ,

Stellen van tankschip met ‘nagelensde tanks’ ex art. 7.02 CDNI laat aansprakelijkheid ex art. 16 CMNI onverlet

De Rechtbank Rotterdam heeft op 24 juli 2019 een VONNIS gewezen dat op 13 augustus 2019 op www.rechtspraak.nl werd gepubliceerd (ECLI:NL:RBROT:2019:6449). Het vonnis is (o.a.) interessant en relevant voor de CMNI en CDNI praktijk. Uit het vonnis blijkt het volgende. Op of omstreeks 25 augustus 2017 heeft Wijgula (als vervoerder) met Gelsenchem (als afzender) een […]